Kapelionų tarnavimas

„Tuometiniam Panevėžio pataisos namų direktoriui sutikus, tarnavimą moterims pradėjau 1997 m. lapkričio mėnesį“, – prisimena šio tarnavimo pradžią kapelionė Vitalija Kairienė.

Tarnavimo pagrindas – gerosios naujienos skelbimas.

Susitikimų metu pataisos namų auklėtinės susipažįsta su Šv. Rašto tiesomis, nagrinėja Dievo Žodį, šlovina Viešpatį giesmėmis, liudija apie savo gyvenimo pasikeitimus. Esant poreikiui, visos auklėtinės aprūpinamos Naujausiais Testamentais ir Biblijomis.

„Tarnauju malda ir užtarimu. Kalbamės gyvenimiškais klausimais. Palaikau ir padrąsinu. Patariu pasitikėti Jėzumi visose gyvenimo situacijose. Skaitome krikščioniškus žurnalus ir krikščioniškas knygas. Iš Dievo malonės tarnauju jau 19 metų“, – pasakoja kapelionė.