Adaptacijos programa

Trokšdami padėti priklausomybę turintiems asmenims po reabilitacijos grįžti į pilnavertį gyvenimą visuomenėje, 2013 metais įsteigėme Labdaros ir paramos fondą „Nauja viltis“. Fondas, pasitelkdamas specialistus, vykdo adaptacijos programą.

Adaptacijos programos tikslas – išmokyti programos dalyvius gyventi laisvą nuo priklausomybės ir sėkmingą gyvenimą visuomenėje.

Adaptacijos programos įgyvendinimo uždaviniai:

  1. Išmokyti programos dalyvius turėti ir gilinti asmeninius santykius su Jėzumi Kristumi;
  2. Išmokyti programos dalyvius taikyti asmenines dvasines disciplinas;
  3. Teikti programos dalyviams asmenines ir grupines konsultacijas;
  4. Padėti programos dalyviams parengti ir įgyvendinti asmeninį atstatymo planą;
  5. Padėti programos dalyviams grįžti į švietimo sistemą arba darbo rinką;
  6. Padėti programos dalyviams rasti gyvenamą vietą;
  7. Padėti programos dalyviams atrasti ir Dievui patinkančiais būdais taikyti problemų sprendimo įgūdžius.

Papildoma informacija teikiama el. paštu fondas@naujaviltis.lt