Panevėžio Gyvojo Dievo krikščionių bažnyčia įsteigta 1985 m. sausio 20 d.