Reformacija – kas tai yra?

Sąvoka. Reformacija (nuo lot. reformatio – pertvarkymas, atnaujinimas; toliau “*”) – XVI–XVII a. Vakarų krikščionybės religinis judėjimas, atvedęs prie nepriklausomų nuo Romos katalikų bažnyčios, protestantiškų (evangelinių) bažnyčių kūrimosi. Sąvoka * dažniausiai vadinama protestantiškoji reforma; Romos katalikų bažnyčios bandymas protestantus grąžinti atgal dažnai vadinamas “kontrreformacija” arba, akcentuodamas pačios katalikų bažnyčios atsinaujinimą, “katalikiškoji reforma” (rečiau kat. *). Dažnai, ypač anglosaksų kraštuose, * skirstoma į “magistratų” (angl. magisterial) *, t. y. į liuteroniškąją, reformatiškąją ir anglikoniškąją šaką, nes eilėje valstybių * buvo įvesta, remiama, ginama politinės valdžios (kunigaikščių, miestų tarybų), ir “radikaliąją” * (angl. radical), t. y. anabaptistų šaką, nuosekliai palaikiusią bažnyčios atsiskyrimą nuo valstybės ir dėl to persekiotą tiek katalikų, tiek pačių protestantų valdžių. Sąvoką * kaip istorinio laikotarpio apibūdinimą patys reformatoriai vartojo retai arba visai nevartojo (bet veiksmažodį “reformuoti” dažniau), pradėjo plisti ir tvirtintis nuo XVI a. antrosios pusės.

Plačiau…