Panevėžio Gyvojo Dievo krikščionių bažnyčia yra laisva valia tikinčių žmonių į Jėzų Kristų, kaip Dievo Sūnų, Viešpatį ir Gelbėtoją, bendruomenė, su tikslu garbinti Dievą įvykdant Didįjį Kristaus Paliepimą per Evangelijos skelbimą ir naujų bažnyčių steigimą. Bažnyčia akcentuoja krikščionišką tikinčiųjų, ugdymą, bendravimą ir tarnavimą.

Susirinkimai vyksta (Nemuno g. 28A, Panevėžys):

I - V 7:00 | Malda

II 18:00 | Malda

IV 18:00 | Seminaras „12 mokinystės pamokų“

VII 11:00 | Pamaldos

Panevėžio Gyvojo Dievo krikščionių bažnyčia įsteigta 1985 m. sausio 20 d.