Panevėžio Gyvojo Dievo krikščionių bažnyčia yra laisva valia tikinčių žmonių į Jėzų Kristų, kaip Dievo Sūnų, Viešpatį ir Gelbėtoją, bendruomenė, su tikslu garbinti Dievą įvykdant Didįjį Kristaus Paliepimą per Evangelijos skelbimą ir naujų bažnyčių steigimą. Bažnyčia akcentuoja krikščionišką tikinčiųjų, ugdymą, bendravimą ir tarnavimą.

Artimiausias renginys

12 mokinystės pamokų

Spalio
Ketvirtadienis
18
18:00 h - 20:00 h

Panevėžio Gyvojo Dievo krikščionių bažnyčia įsteigta 1985 m. sausio 20 d.